باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۲۳تیر

بچهای زیر ۱۲ سال جهت مسابقات کشوری با حضور هر ۱۶بازیکن پایه سازان در بهترین شرایط و ب مدت ۳ساعت انجام شد. 


🔷این تمرین در حالی انجام شد که دیداری دوستانه بین تیمهای زیر۱۲سال و نونهال اصلی برگزار شد که در نهایت این دیدار با نتیجه ۴بر۴ به  پایان یافت.


🔷بچهای زیر ۱۲سال در بهترین شرایط از لحاظ آمادگی به سر میبرند و امیدواریم طبق ۳دوره قبل که همراه با مقام بوده این دوره هم تکرار مقام ها ادامه داشته باشد .

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۲۳
محمدعلی پادار