باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
افتخارات باشگاه در طول تاسیس تا این لحظه

1_مقام سومی چمن نونهالان سال 94

2_مقام اول زیر 10سال کشوری سال95

3_مقام دوم زیر 12سال در تورنومنت کوچک کشوری تهران سال95

4_رتبه سوم زیر 10سال استان سال96

5_رتبه سوم زیر 12 سال در مسابقات کشوری96دلیجان

6_رتبه ششم با تیم زیر12 سال در مسابقات نونهالان(14سال ها)لیگ برتر کشوری سال 96 در همدان و ماندن در اولین سال لیگ برتر

7_رتبه دوم زیر 10 سال کشور در دلیجان سال96

8_رتبه سوم مجدد در مسابقات کشوری زیر 12سال دزفول(خوزستان)سال96

9_تیم اخلاق کشور در مسابقات کشوری زیر12دزفول سال96


10_قهرمان زیر12 سال فصل 97 کشور در دلیجان

11_نایب قهرمان زیر10 سال کشور فصل 97در ازنا


:12_مقام قهرمانی زیر10سال جام رمضان ساوه 
فصل97

13_مقام قهرمانی زیر12 سال جام رمضان ساوه 
فصل97