باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۱۹تیر

🔴بچهای زیر ۹سال جهت المپیاد کشوری اصفهان فردا دوشنبه راس ساعت ۶صبح 


🎁🥇با آرزوی موفقیت برای بچهای خوب این رده🎁🥇

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۹
محمدعلی پادار