باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۱۶تیر

1- انجام کارهای درست خیلی مهمتره از اینکه کارها به درستی انجام بشه.


2- اگه به دنبال یک چیز جدید هستید باید انجام چیز قبلی رو متوقف کنید.


3- هیچ چیز غیرمفیدتر از این نیست که اساسا" کاری رو که نباید انجام بدین به بهترین نحو انجام بدین.


4- چیزی بهبود پیدا می کنه که اندازه گیری بشه.


5- نتایج از تشخیص و عملیاتی کردن فرصت ها بدست می آیند نه از حل و فصل مشکلات   


6- بسیاری از اوقات چیزی که مدیریت نامیده میشه فقط شامل مشکل کردن انجام کارهاست.


7- کسانیکه ریسک نمی کنند، معمولا در طی یکسال تقریبا" مرتکب دو اشتباه بزرگ می شوند و کسانی هم که ریسک می کنند معمولا در هر سال تقریبا" مرتکب دو اشتباه بزرگ می شن.


8- مدیریت یعنی انجام کارها به درستی در حالیکه رهبری یعنی انجام کارهای درست.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۶
محمدعلی پادار