باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۲۱ارديبهشت
«فیلم مسابقات کشوری زیر ده سال»«فیلم مسابقات کشوری زیر 12سال»

«فیلم ضربات پنالتی زیر 12سال کشوری»


«فیلم تمرین گلر برترین گلر کشور(حسین رمضانی)»

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۲۱
محمدعلی پادار

فیلم های تیم