باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۲۴تیر


تمرین آمادگی جسمانی تیم تمرین +عصرونه +دور همی + حضور مربی سرباز تیم 

به امید موفقیت در بازیهای هفته بعد کشوری 💪

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۲۴
محمدعلی پادار