باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۲۳تیر

با عرض شرمندگی اعلام شده بود که تمرینات روز یکشنبه تعطیل میباشد ولی تمرینات طبق روال قبل برقرار میباشد لطفا بچها غایب نشوند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۲۳
محمدعلی پادار