باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۱۶تیر

«اصول دفاع»

1.تاخیر

2.عمق

3.تعادل

4.تمرکز


«اصول حمله»

1.عرض

2.نفوذ یا عمق

3.تحرک یا جابجایی

4.حمایت

5.خلاقیت


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۶
محمدعلی پادار