باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۱۵تیر

🔴دومین بازی زیر۱۲سال و ۱۱ جهت آمادگی برای مسابقات کشوری 


زیر۱۲سال

پایه سازان ۵ امید قزوین ۲


زیر۱۱سال

پایه سازان ۴ امید قزوین ۰

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۵
محمدعلی پادار