باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۱۴تیر

🔴اولین بازی دوستانه تیم زیر۱۲سال در اردو قزوین

پایه سازان ۵ بویین زهرا ۵

ضربات پنالتی ۳بر۱ب سود پایه سازان 

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۴
محمدعلی پادار