باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۰۹تیر


⭕️روز پنجشنبه ۱۴تیر


🔶ساعت ۱۴ زمان حرکت


🔶ساعت ۱۶:۳۰دقیقه بازی دوستانه با قزوین 


🔶ساعت ۲۱(شب)تمرین 


⭕️روز جمعه۱۵تیر 


🔶برنامه استخر 


🔶ساعت ۱۶بازی دوستانه با اوه 


🔶ساعت ۱۸بازی دوستانه با قزوین


🔶ساعت ۲۲شب برگشت ب سمت ساوه

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۰۹
محمدعلی پادار