باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۰۶تیر

* اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنند پس اگر واقعا می خواهید چیزی اتفاق بیفته بهتره بیش از یکبار تلاش کنید.*

.........................................................................................................

لیونل مسی
"برای رسیدن به آرزوهات باید بجنگیف باید رنج بکشی و سخت کار کنی"

...............................................................................................................

همه جملات ماندگار یوهان کرویف

«فوتبال بازی کردن خیلی ساده است٬ اما ساده فوتبال بازی کردن یکی از سخت ترین کارهای دنیاست.»

«فقط یک توپ در زمین وجود دارد٬ بنابراین تو باید آن را در اختیارخودت داشته باشی.»

«فوتبال زیبا بدون نتیجه٬ بی ثمر است. نتیجه بدون فوتبال زیبا٬ کسالت آور است.»

«اگر قرار بود من این موضوع را به شما بفهمانم٬ قطعا آن را بهتر توضیح می دادم.»

«چرا شما نمی توانید یک باشگاه ثروتمندتر را شکست دهید؟ من هرگز ندیده ام که یک کیسه پول بتواند گل بزند.»

«افرادی که در سطح من نیستند نمی توانند به جایگاه من لطمه ای بزنند.»

«هر اشکالی در کار٬ امتیازی را نیز در خود دارد.»

اگر من آرامتر از کسی دیگر هم بدوم باز هم به نظر می رسد سرعتم از او بیشتر است.»

«تکنیک این نیست که بتوانی ۱۰۰۰ بار با توپ شعبده بازی کنی. هرکسی می تواند با تمرین این کار را انجام دهد. تازه آن موقع طرف به درد سیرک می خورد.»

«اگر نمی توانی برنده شوی٬ کاری کن که بازنده نشوی.»

«باید کاری کنیم که بدترین بازیکن حریف بیشتر از همه توپ بگیرد. در این صورت توپ را به سرعت از آنها می گیریم.»

«من یه جورایی فناناپذیر و ابدی هستم...»

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۰۶
محمدعلی پادار