باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۰۶خرداد«برد امروز را برای تمامی بازیکنان و 


کادر فنی تبریک عرض مینمایم»


آرزوی موفقیت داریم برای تمامی 


بازیکنان و کادر فنی تیم


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۰۶
محمدعلی پادار