باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۳۱ارديبهشت

                                            برنامه بازی زیر ده سال


پنج شنبه 97/3/3

:پایه سازان_کوروش بتن ساعت:15/20 سالن فجر

الیکاس_مدرسه فوتسال پایه سازان

ساعت:17/20سالن فجر ساوه

جمعه 97/3/4

پایه سازان_شهدای یل اباد ساعت:15/20 سالن فجر

مدرسه فوتسال پایه سازان_سن ایچ ساعت:16/40

سالن فجر ساوه

یکشنبه97/3/6

پایه سازان_فجرنوین ساعت:18 سالن فجر ساوه

مدرسه فوتسال پایه سازان_فجر ساوه ساعت:16

سالن فجر ساوه


«آرزوی موفقیت داریم برای تمامی


بازیکنان و کادر فنی دو تا تیم


خوبمون»

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۳۱
محمدعلی پادار