باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه

باشگاه فرهنگی ورزشی پایه سازان ساوه
بایگانی
۲۳ارديبهشت

             قرعه کشی جام رمضان ساوه زیر 10 سالگروه اول:پرسپولیس_شاهین_الهادی_پاسارگاد


گروه دوم:«پایه سازان»_فجرنوین_شهدای یل اباد_کوروش بتن


گروه سوم:سن ایچ_الیکاس_«مدرسه فوتسال پایه سازان»_فجر ساوه


گروه چهارم:سن ایچ نوین_ساحل اوه_شباهنگ_فجرآفرینان


:«ارزوی موفقیت برای دو تیم زیر 10 ساله هامون»موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۲۳
محمدعلی پادار

قرعه کشی زیر 10 سال